Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม “เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม “เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (243-2559.pdf)243-2559.pdf6443 kB2016-03-10 14:30