Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (1921)

ด้วยห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นห้องสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษ มีโปรแกรม ELLIS เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้และฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหา 2 ส่วน คือ Academic เป็นการฝึกภาษาอังกฤษทั่วไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ Business สำหรับฝึกภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ

ในการนี้ ศูนย์ภาษาเห็นว่าห้องปฏิบัติการทางภาษา (1921) เหมาะสำหรับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาดังกล่าวเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ และสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ชั้น 2 อาคาร 19 ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.

Attachments:
Download this file (B468-2559.pdf)B468-2559.pdf564 kB2016-03-21 10:09