Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 ร่วมกับกลุ่มภาคีมหาวิทยาัลยราชภัฏภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ไปแล้วนั้น โดยกำหนดให้มีการสอบวัดความสามารถพื้นฐาน ในวันที 28 มีนาคม 2559
        มหาวิทยาลัยจึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการสอนชดเชย ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้

Attachments:
Download this file (prakard-03-59.pdf)prakard-03-59.pdf319 kB2016-03-23 15:06