03/24 2016

คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 / The 8th ASEAN+ C + I on Symposium Bussiness Management Research

คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ งานสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ครั้งที่ 8 / The 8th ASEAN+ C + I on Symposium Bussiness Management Research ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

Attachments:
Download this file (317-2559.pdf)317-2559.pdf6867 kB2016-03-24 09:54