Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

ด้วย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติอย่งต่อเนื่องมาตลอดมาเป็นประจำทุกปี

ในการนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อเยาวชน จำนวน 1 คม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559 โดยส่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาานครศรีธรรมราช เขต 1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (348-2559.pdf)348-2559.pdf6337 kB2016-03-29 09:53