Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2558

       ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดให้มีการเรียนการสอนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 ไปแล้วนั้น

       เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เพิ่มวันหยุดยาว ปี 2559 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานไปเป็นด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (ช่วงบ่าย) เป็นวันที่มีการเรียนการสอนชดเชย แทนวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้

 

Attachments:
Download this file (prakard 20-04-59.pdf)prakard 20-04-59.pdf352 kB2016-04-22 14:17