Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  (กศ.บป.)   เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  เพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ   ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559

    มหาวิทยาลัย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงวันหยุดการเรียนการสอนจากเดิมวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2559   ให้เปลี่ยนเป็นสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียน   และให้มีการเรียนการสอนชดเชยวันที่ 22 – 23 ตุลาคม 2559  แทน

Attachments:
Download this file (pr-01-08-59.pdf)pr-01-08-59.pdf366 kB2016-08-03 14:44