08/05 2016

ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

pr-05-08-59

Attachments:
Download this file (pr-05-08-59.pdf)pr-05-08-59.pdf340 kB2016-08-05 15:06