11/21 2016

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการ ในการรับการประเมินผลการดำเนินงาน (Self Study Review) : SSR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

        ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากคณะกรรมการ ในการรับการประเมินผลการดำเนินงาน (Self Study Review) : SSR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์
        และรับฟังสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์
คณาจารย์ที่สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมฯ ไปยังสำนักสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

Attachments:
Download this file (20161121-1931.pdf)20161121-1931.pdf1017 kB2016-11-21 12:29