Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ แจ้งตารางการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ช่าวต่างประเทศ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ แจ้งตารางการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก และสามารถลงเรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศทุกๆ ท่าน แม้ว่าอาจารย์ชาวประเทศท่านนั้นไม่ได้ประจำที่คณะที่ท่านสังกัด รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (168-2560.pdf)168-2560.pdf363 kB2017-02-27 13:30