06/05 2017

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา AEC Business Seminar หัวข้อ รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน อินโดนีเซีย มาเลเซีย

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา AEC Business Seminar หัวข้อ รุกตลาด คว้าโอกาสในอาเซียน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th/asean2017 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนา

Attachments:
Download this file (615-60.pdf)615-60.pdf1013 kB2017-06-05 11:36