Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื้อภาพยนตร์สั้น รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560ดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://portal.dnp.go.th หัวข้อ ข่าวรักษ์ธรรมชาติ

Attachments:
Download this file (640-60.pdf)640-60.pdf1196 kB2017-06-16 15:08