07/03 2017

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : Big Data R Programming for Data Science ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Acc.Lab 304 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าลงทะเบียนในการอบรมคนละ 3,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training

Attachments:
Download this file (714_60.pdf)714_60.pdf1999 kB2017-07-03 14:14