Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประกาศ เลื่อนการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมิให้นักศึกษาเกิดผลกระทบต่อการเรียน และคณาจารย์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ภาคเช้า มาทำการเรียนการสอนในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ภาคบ่ายแทน