Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 13 กันยายน 2560

บรจาคเลอด 13-09-60

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 น. นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาทุกชั้นปี สามารถบันทึกกิจกรรมบังคับของ กยศ. ได้ และหากบุคคลใดที่ต้องการบริจาคโลหิต แต่น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ที่อาจารย์โสภณ ชุมทองโด และคุณธีรวัฒน์ พูลผล ทางภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จะได้มีการเตรียมถุงบริจาคโลหิตสำหรับบุคลที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ไว้ด้วย