12/13 2017

ประกาศขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 เนื่องจากมีอาจารย์หลายท่านในคณะวิทยาการติดภารกิจ ดังนั้นคณะจึงขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกำกับการสอบตามเอกสารแนบ

 

 

 

Attachments:
Download this file (ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ.pdf)ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ.pdf601 kB2017-12-13 12:50