Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ศูนย์ภาษาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ Exit Exam หลักสูตร 9 ชม.

ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ ติวเข้มก่อนสอบประมวลผลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “พิชิตภาษาอังกฤษ Exit Exam” หลักสูตร 9 ชั่วโมง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหา เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ และจะได้มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น
โดยจะรับสมัครเฉพาะนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องเข้าสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษรอบที่ 2 โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 80 คน รายละเอียดดังนี้

 

 กลุ่ม                  วันที่อบรม          เวลา
กลุ่ม 1     วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
    วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
    วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561
13.00 - 16.00 น.
กลุ่ม 2
กลุ่ม 3
กลุ่ม 4
กลุ่ม 5     วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
    วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561
    วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561   
09.00 - 12.00 น.

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/USoLaV