Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

aj.suchada_karakorn.jpg

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์สุชาดา การะกรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล