Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาจากสมาคม Skilled Women Worldwide

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. ประธานสมาคม Skilled Women Worldwide เดินทางมามอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป