11/23 2018

ประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่

โครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช        จัดโครงการนักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่ จึงมีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านใบอนุญาตขับรถภาคทฤษฎี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่ให้กับนักศึกษา  

                   คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร

จำนวนที่รับ

หลักฐานประกอบการสมัคร

การขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

กำหนดการฝึกอบรมใบขับขี่

หัวข้อการอบรม ดังนี้

หมายเหตุ

Attachments:
Download this file (โครงการักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่.pdf)โครงการักศึกษารุ่นใหม่มีใบขับขี่.pdf787 kB2018-11-23 10:57