Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

011261

คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะจัดโครงการอบรมให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เรื่อง อาชีพและธุรกิจที่น่าสนใจในอนาคต ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยลังคม

กิจกรรม “การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน”

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช