Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษารหัส 59

1. การสอบใหม่ สำหรับนักศึกษาที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ในวันที่ 24 ธ.ค.61 และประสบปัญหาเครือข่ายขัดข้อง สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอสอบใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 6-28 ก.พ.62 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 และต้องเข้าสอบใหม่ ในวันพุธ ที่ 6 มี.ค.62 *ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ* ตารางสอบจะประกาศให้ทราบในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.nstru.ac.th หรือ http://lc.nstru.ac.th

2. การสอบครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ในครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13,17 และ 20 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 19 โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อ และตารางสอบได้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.nstru.ac.th หรือ http://lc.nstru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

 

Attachments:
Download this file (CEFR-01-2562.pdf)CEFR-01-2562.pdf914 kB2019-02-11 10:15