Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญส่งนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สภาวิชาชีพบัญชี ขอเชิญส่งนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ รายละเอียดดูได้จากเอกสารแนบ