Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมกาจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสภาบัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน รุ่นที่ 1/2562 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสระบัว (109) ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ท่าน เพียง 1500 บาท แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ https://tinyurl.com/setup-staff1-2019

Attachments:
Download this file (307-62.pdf)307-62.pdf2341 kB2019-03-27 10:11