03/27 2019

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Fast Lane to EdPEx 200 และ The Effective EdPEx

บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำหลักสูตร

1. The Fast Lane to EdPEx 200 : คู่มือ และเทคนิคการเขียน Process/Model เพื่อมุ่งสู่ EdPEx 200 รุ่นที่ 18 ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562

 และ The Effective EdPEx: การจัดทำและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนความเสี่ยง แผนพัฒนาบุคลากร แผนไอที และแผนการเงิน ด้วย  Balanced Scorecard และ OKRs ในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ

 

Attachments:
Download this file (311-62.pdf)311-62.pdf1914 kB2019-03-27 10:23