Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร

ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร

1. การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 1 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 9500 บาท รับจำนวน 30 คน

2. สถิติสำหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็น สำหรับบุคคลภายนอก รุ่นที่ 3 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่คิดค่าใช้จ่าย รับจำนวน 50 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาด www.statcenter-chula.com และจากเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (365-62.pdf)365-62.pdf253 kB2019-04-17 10:24