Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

บทนิยาม "ผู้ปฏิบัติงาน"

บทนิยามของ "ผู้ปฏิบัติงาน" ในการลงคะแนนเพื่อสรรหาผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี

Attachments:
Download this file (niyam.pdf)บทนิยาม1874 kB2015-01-21 12:02