Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 02 July 2016
ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2558 21 June 2016
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม จำนวน 5 งาน 06 June 2016
ประกาศ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม อาคารเคียงคีรี 01 June 2016
โครงการอุ่นไอรัก ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและสมทบทุน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 27 April 2016
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี เรื่อง “TFRS for SMEs” จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 25 April 2016
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอนชดเชยสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2/2558 22 April 2016
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา และกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 20 April 2016
กำหนดการส่งผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 20 April 2016
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกตน์สิรี ศรีทานนท์ ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายในระดับประเทศ โครงการ TrueVisions Future Journalist Award (FJA14) 11 April 2016
ขอปิดระบบกระแสไฟฟ้าภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ ในระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559 07 April 2016
การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (1921) 04 April 2016
ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2559 31 March 2016
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) รุ่นที่ 3 29 March 2016
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 29 March 2016
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 28 March 2016
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านร่วมต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาการจัดการ 24 March 2016
คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 / The 8th ASEAN+ C + I on Symposium Bussiness Management Research 24 March 2016
ประกาศหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2558 23 March 2016
ประชาสัมพันธ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา (1921) 21 March 2016
แจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยของบประมาณ ประจำปี 2560 18 March 2016
ขอเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2559 ไตรมาส 2 15 March 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 14 March 2016
โครงการแข่งขันถ่ายภาพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “ Life at Kiriwong” ระดับมัธยมและอุดมศึกษาทุกสถาบันการศึกษา 13 March 2016
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรม “เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 10 March 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบกระเบื้อง 03 March 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program 03 March 2016
ขอเชิญส่งบบทความเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 03 March 2016
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น 23 February 2016
ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการไอเดียสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่สู่สังคมผู้สูงอายุ : Ageing Society Startup ในงานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2559 23 February 2016