Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการโรงแรม 04 December 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ 04 December 2015
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 04 December 2015
หลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 02 December 2015
ขอเชิญประธานหลักสูตรทุกท่านเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2559 01 December 2015
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการคอมพิวเตอร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด) 01 December 2015
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด) 01 December 2015
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 ชุด) 01 December 2015
โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 27 November 2015
ประกาศการคัดเลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 24 November 2015
การอบรมหลักสูตร “พิธีกรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและการปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 20 November 2015
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจีสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 20 November 2015
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20 November 2015
ขยายการรับบทความและเลื่อนกำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 19 November 2015
สำนักงานโครงการ Elite Study กระทรวงการศึกษาของไต้หวันแจ้งกำหนดจัดงานการศึกษาต่อไต้หวันในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2558 18 November 2015
การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2559 17 November 2015
การฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 November 2015
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “มาตรการทางสุขอนามัย สัตว์/พืช และสิ่งแวดล้อมเตรียมตัวก่อนพร้อมการส่งออก” 16 November 2015
การบรรยายเรื่องทุนการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน 16 November 2015
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา และกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 16 November 2015
แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 16 November 2015
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้งที่ 14) 16 November 2015
การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2559 16 November 2015
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 13 November 2015
แนวปฏิบัติการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา 13 November 2015
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) 11 November 2015
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าประชุม 10 November 2015
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุชาติ ทรัพย์สิน (บิดาของอาจารย์วาที ทรัพย์สิน) 09 November 2015
กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2558 09 November 2015
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 09 November 2015