Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ จำนวน 1 ชุด) 01 December 2015
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 ชุด) 01 December 2015
โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 27 November 2015
ประกาศการคัดเลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาการจัดการ เป็นกรรมการสรรหาคณบดี 24 November 2015
การอบรมหลักสูตร “พิธีกรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและการปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2 20 November 2015
โครงการทัศนศึกษาด้านโลจีสติกส์ทางทะเลที่ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง 20 November 2015
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 20 November 2015
ขยายการรับบทความและเลื่อนกำหนดการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 19 November 2015
สำนักงานโครงการ Elite Study กระทรวงการศึกษาของไต้หวันแจ้งกำหนดจัดงานการศึกษาต่อไต้หวันในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ปี 2558 18 November 2015
การจัดสรรที่นั่งเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ (Entry Test) หลักสูตร OCC และหลักสูตร ILC ประจำปี 2559 17 November 2015
การฝึกอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 November 2015
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “มาตรการทางสุขอนามัย สัตว์/พืช และสิ่งแวดล้อมเตรียมตัวก่อนพร้อมการส่งออก” 16 November 2015
การบรรยายเรื่องทุนการศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน 16 November 2015
กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา และกำหนดการเรียนการสอน (ปฏิทินวิชาการ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 16 November 2015
แนวปฏิบัติการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 16 November 2015
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016 (MOS Olympic ครั้งที่ 14) 16 November 2015
การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2559 16 November 2015
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 13 November 2015
แนวปฏิบัติการส่งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และบัณฑิตศึกษา 13 November 2015
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) 11 November 2015
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าประชุม 10 November 2015
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุชาติ ทรัพย์สิน (บิดาของอาจารย์วาที ทรัพย์สิน) 09 November 2015
กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2558 09 November 2015
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 09 November 2015
การฝึกอบรม “หลักสูตร IoT เทคโนโลยีเปลี่ยนยุคสมัย รุ่นที่ 2 (IoT : Game Changing Technology)” 04 November 2015
กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประกันคุณภาพการศึกษา 02 November 2015
โครงการอบรม หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขั้นสูง รุ่นที่ 6 02 November 2015
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 02 November 2015
ประชาสัมพันธ์วารสารสำเภาฟ้า 02 November 2015
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ 29 October 2015