Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

Display # 
Title Created Date
ประกาศราคากลางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 27 August 2014
ประกาศราคากลางหลักสูตรบริหารธุรกิจ 27 August 2014
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์เศรษฐศาสตร์ 20 August 2014
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์บัญชี 20 August 2014
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์นิเทศศาสตร์ 20 August 2014
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 August 2014
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การจัดการโรงแรม 20 August 2014
ประกาศเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์การจัดการ 20 August 2014
ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 19 August 2014
ประการศเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ 19 August 2014
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ 14 August 2014
ประกาศราคากลางจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการ 05 August 2014
ประกาศราคากลางจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11 June 2014
ประกาศ เลื่อนกำหนดกิจกรรมและการเรียนการสอน 26 May 2014
โครงการยุวทูต ป.ป.ช. 01 May 2014
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่น 8 01 May 2014
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่าย "วจก.5+2" เขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 02 April 2014
สมัครรับเลือกตั้งกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 12 March 2014
ส่งผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 02 March 2014
ถอดบทเรียนงานวิจัยในชั้นเรียน 28 February 2014
รับสมัครสภานักศึกษา ประจำปี 2557 26 February 2014
ประกาศมหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอน 20 January 2014
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ 2557 17 January 2014
ยินดีกันอีกงานกับนักศึกษา ปี 2 หลักสูตรนิเทศศาสตร์นะคะ ประกวดเรียงความ "จังหวัดของฉันในปี 2020" 15 January 2014
ประกาศผลเรียงความ พ่อในดวงใจของฉัน 14 January 2014
ส่งหลักฐานการเบิกเงินโครงการไครมาส 1 14 January 2014
รายชื่อผู้สมัครและผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 09 January 2014
การเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กรนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2557 04 January 2014
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่่อไปนี้ติดต่อ ฝ่ายทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ด่วนที่สุด 03 January 2014