09/01 2015

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว

รายละเอียดเพิ่มเติม scan_675.pdf

Attachments:
Download this file (scan_675.pdf)scan_675.pdf505 kB2015-09-01 09:52