09/16 2015

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “การประเมินความพร้อมของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” และ “ต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”

        สำนักงานคณะกรรทการวิจัยแห่งชาติ จัดการเสวนาเรื่อง “การประเมินความพร้อมของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” และ “ต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” ภายใต้โครงการ "ไทยคิด ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ" ในวันที่ 21-22 กันยายน 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.rlc.nrct.go.th หรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานตามเอกสารที่แนบไว้ด้านล่าง ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม scan_752.pdf

Attachments:
Download this file (scan_752.pdf)scan_752.pdf4508 kB2015-09-16 16:32