09/18 2015

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICATEOET 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICATEOET 2015 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ส่งไฟล์ใบสมัครภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_737.pdf

Attachments:
Download this file (scan_737.pdf)scan_737.pdf4879 kB2015-09-18 16:21