09/25 2015

ขอเชิญเสนอหนังสือวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิ โตโยต้า ประเทศไทย จัดให้มีรางวัล TTF AWARD จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเปิดรับผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอเข้ารับรางวัลไปที่โครงการรางวัล TTF AWARD มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_734.pdf

Attachments:
Download this file (scan_734.pdf)scan_734.pdf1597 kB2015-09-25 16:53