09/28 2015

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2558 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_766.pdf

Attachments:
Download this file (scan_766.pdf)scan_766.pdf3212 kB2015-09-28 16:34