Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทำวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยบทความทางวิชาการ โดยกำหนดจัดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_767.pdf

Attachments:
Download this file (scan_767.pdf)scan_767.pdf2900 kB2015-09-28 16:35