Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มข. โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน ปีละ 3 ฉบับ จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์บุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

Attachments:
Download this file (scan_786.pdf)scan_786.pdf550 kB2015-10-09 09:08