10/21 2015

ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลาในการรับบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Attachments:
Download this file (scan_801.pdf)scan_801.pdf1518 kB2015-10-21 11:16