Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (GRC2016)

บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (GRC2016) ในวันที่ 20 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม / ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม

Attachments:
Download this file (scan_851.pdf)scan_851.pdf522 kB2015-10-28 14:12