11/02 2015

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2559

บัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 2559 วันที่ 15 มกราคม 2559 ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kku.ac.th/ingrc2016/ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

Attachments:
Download this file (scan_859.pdf)scan_859.pdf602 kB2015-11-02 13:12