11/04 2015

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง .การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

Attachments:
Download this file (scan_869.pdf)scan_869.pdf4279 kB2015-11-04 14:49