11/09 2015

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_877.pdf

Attachments:
Download this file (scan_877.pdf)scan_877.pdf3932 kB2015-11-09 11:14