Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 วันที่ 4-8 มกราคม 2558 ณ ห้องศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสามารถสมัครได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 

Attachments:
Download this file (scan_942.pdf)scan_942.pdf6532 kB2015-11-25 12:39