Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการะดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย”

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 เรื่อง “พหุวัฒนธรรม : โอกาสและความท้าทาย” ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กทม. โดยส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559

Attachments:
Download this file (scan_939.pdf)scan_939.pdf1508 kB2015-11-25 12:59