Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดโครงการประชุมวชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Attachments:
Download this file (scan_956.pdf)scan_956.pdf632 kB2015-12-02 10:39