Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ : บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ : บูรณาการงานวิจัยเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Attachments:
Download this file (scan_971.pdf)scan_971.pdf3046 kB2015-12-08 15:39