Font Size

Cpanel
ข่าวล่าสุด

การประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาละพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ กำหนดจัดประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Attachments:
Download this file (scan_973.pdf)scan_973.pdf4014 kB2015-12-08 15:40