12/09 2015

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย ลงในวารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ คณะวิทยาการจัดการ และเชิญชวนส่งบทความทางวิชาการ/วิจัย กำหนดส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

Attachments:
Download this file (scan_969.pdf)scan_969.pdf2743 kB2015-12-09 09:00