12/14 2015

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6

        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเครือข่าย จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 6 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Attachments:
Download this file (scan_983.pdf)scan_983.pdf1853 kB2015-12-14 08:54